TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0058 Válaszutak...

Válaszutak…

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0058

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében lehetőség nyílt az „Építő közösségek” 3.ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában c. pályázat keretében kidolgozott, két évet felölelő program pályázatként történő benyújtására a kiíró szervezet felé.

A konstrukció közvetlen célja az intézmények alkalmassá tétele a kreatív iparral összefüggő tevékenységek, közösségek fenntartható működtetésére, az új tanulási formák alkalmazására, a környezeti nevelés elősegítésére a gyermek- és ifjúsági korosztály számára, a helyi értékeket hordozó területekhez kapcsolódóan előállított, a kompetenciafejlesztés végeredményét képző produktumok létrehozása.

József Attila Közösségi Ház és Könyvtár által benyújtott „Válaszutak…” c. pályázat tartalma pozitív elbírálásban részesült, melynek következtében a tervezett program megvalósítására 19.482.293 Ft-ot nyert az intézmény, 100 %-os támogatási intenzitással.
 

A program kiemelten az általános iskolás korosztály számára valósít meg nem iskolarendszerű, az oktatást kiegészítő, használható és alkalmazható tudást megalapozó kompetenciafejlesztő műhelyfoglalkozásokat.
A projekt célja, hogy a közművelődés a helyi közösségek hagyományaira és igényeire, továbbá a mindenkiben fellelhető tehetségre alapozva korszerű, alkalmazható informális és nonformális úton megszerezhető, korlátlanul továbbfejleszthető tudást nyújtson az érdeklődők számára.
A tanórán kívüli műhelyek keretében a gyermekek nemcsak megismerkednek a hagyományokkal, lehetőségekkel, de sikerül azok mestereivel is megismertetni őket, érdeklődést ébreszteni bennük a tárgyalkotás, a kézművesség mesterfogásainak elsajátítása iránt, képessé válnak a megtanult ismeretek gyakorlati alkalmazására, s így részesévé válnak a falu mai kor igényeinek is megfelelő értékmentő és értékteremtő munkájának.


A tervezett projekt megvalósítási ideje: 2012.szeptember 01 - 2014. 06.30.

A foglalkozások heti 2 alkalommal zajlanak a megújult közösségi ház klubhelyiségeiben.

A program szeptember második felében kezdődik és május végén zárul, kivéve a média műhelyt, akiknek még lesz feladatuk június elején is.

A kapott támogatás magában foglalja a foglalkozások anyag- és eszközszükségletét, a foglalkozásvezetők díját, valamint a kötelezően megvalósítandó kiegészítő programok képviselőinek tiszteletdíját (pályaorientációs tanácsadó által biztosított tréning, kreatív ipar mestereinek tájékoztatója-, gyakorlati bemutatója (népművész, gyöngyfűző mester, kosárfonó mester, építészek, média szakemberek), továbbá a gyermekek alkotásait bemutató záró kiállítás költségeit, a programok honlapon való folyamatos megjelenítésének költségeit.


Tervezett programok:
3 kreatív területen (kézműves, építészet, elektronikus sajtó) 4 foglalkozás-sorozat (kosárfonás, gyöngyfűzés, építészet, elektronikus sajtó) 2 tanévben történő megvalósítása.

Foglalkozásonként a csoportvezetők:

Fűz-de” kosárfonó műhely: Farkas Zoltánné játszóházvezető/tanító

Igazgyöngy” gyöngyfűző műhely: Tóth-Kelemen Erzsébet gyöngyfűző mester

Kuckó” építészeti műhely: Szőke Virág építészmérnök

Firk-ÁSZ” elektronikus sajtó műhely:

Bertáné Márta Edit számítástechnika tanár,

Csányi Mónika művelődésszervező/médiakommunikátor

 

A foglalkozások a résztvevők számára ingyenesek, az eszközöket, felhasználandó anyagokat (fűzvessző, peddignád,  gyöngyök, makettek anyagai, fotózás kellékei, stb.) a pályázati támogatásból biztosítjuk a gyermekek számára.

Jelentkezni a Közösségi Házban (kultura@zsombo.hu) vagy a foglalkozásvezetőknél lehet.

A foglalkozások menete, eseményei, élménybeszámolói,  a résztvevők bemutatkozása nyomon követhető a www.zsombo.hu és a www.szikai.hu honlapokon is.

 

A „Válaszutak…” c. program foglalkozásvezetőinek bemutatkozása:

Farkas Zoltánné (Nelli) – „Fűz-de” kosárfonás foglalkozás vezetője

- Gyere kislányom, szedjünk egy kaska almát! – invitált sok-sok évtizede az én drága jó Nagyapám! Én akkor, a legnagyobb biztonsággal tudtam, hogy a számomra kincseskamrának számító helyiségből, a sok-sok vesszőcsoda közül pont a megfelelő kosárfélét kell kivinnem az almafához. /Számtalan kosárféle létezik, mind más néven, más rendeltetéssel, a mai dísztárgyakról nem is beszélve!/

Immár 34. éve tanítok, illetve az elmúlt évben, napköziben dolgoztam az első osztályosokkal. A kézművességhez, a „bütyköléshez” mindig is vonzódtam. Így nagy örömömre szolgált, hogy 1992 – ben elvégezhettem egy kétéves gyermek Kézműves szakkörvezetői tanfolyamot. Olyan csodálatos népi mesterségekkel ismerkedtem meg, mint a gyertyamártás, szalmafonás, szövés, vagy éppen a régen áhított kosárfonás. Egy év múlva lehetőségem volt a Dél –Alföldi Népművészeti Egyesület tanfolyamán, végre egy igazi kosárfonó mestertől megtanulni ennek a gyönyörű mesterségnek sok-sok fogását / túlzás lenne azt állítanom, hogy minden csínját-bínját /.

Hosszú éveken keresztül tartottam általános iskolásoknak kézműves foglalkozásokat. Sokféle technikát, fogást tanítottam a fiataloknak. Igyekeztem minél több természetes anyagot megismertetni velük.

Most végre lehetőségem nyílik a kosárfonás tudásom átadására is! Erre az egyszerűnek tűnő mesterségnek a tanulására szerencsére ezen a tanfolyamon elegendő időt tudunk fordítani és lesz idő az önálló alkotó tevékenységre is!

Remélem munkánkkal sikerül tisztelegnünk a régi tanyasi gazdaságokat sorra járó kaskötők, kosárfonók munkája előtt, miközben tetszetős, modern használati és dísztárgyak születnek majd az ügyes kezek nyomán!

 

Tóth-Kelemen Erzsébet – „Igazgyöngy” gyöngyfűző foglalkozás vezetője

Tóth-Kelemen Erzsébet vagyok. Erdélyben, Kalotaszegen születtem Mérán, ott tanultam még gyerekkoromban gyöngyöt fűzni.

Hosszú évek gyakoroltam, fejlesztettem tudásomat. 8 éve vagyok a Népművészetek Egyesületének tagja, van több A és B kategóriás zsűrizett termékem. Rendszeresen részt veszek kiállításokon, valamint helyet kaptak alkotásaim a budapesti Vörösmarty téri karácsonyi vásárokon, továbbá a Budai Vár Népművészeti kiállításain. A hagyományos gyöngyfűzési technikákat, ékszerkészítést szeretném megtanítani az ősszel induló tanfolyamon az érdeklődő iskolásoknak.

3 éve költöztem Zsombóra a férjemmel és gyermekeinkkel, jelenleg is szabadidőmben ékszereket készítek minden korosztály részére.

Augusztus végén, szeptember elején fog indulni az ingyenes tanfolyam, amelyre szeretettel várok minden érdeklődőt.

Szőke Virág – „Kuckó” építészeti foglalkozás vezetője

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen diplomáztam 2006-ban építészmérnökként. Fontosnak tartom az eredendő értékeket és a természetességet, melynek megőrzése és ötvözése a mai kor szellemével sokszor komoly kihívást jelent. A hosszú egyetemi évek alatt lehetőségem nyílt több nemzetközi szakmai projektben is részt venni, melynek központi témája korunk társadalmi változásainak építészeti szemmel történő elemző kutatása. Több éves külföldi tartózkodásom a várttal szemben ellenkező eredményt hozott: fontos lett számomra a szülőföld, a helyismeret, megtanultam kontextusba helyezni környezetem. Szeretném átadni a tudást, amire eddig szert tettem és a módszereket, melyeket eddig megtanultam arra vonatkozóan, hogyan ismerjük meg szűkebb élőhelyünket, a települést, ahol élünk, és tágabb környezetünk, a Kárpát-medence építészeti hagyományait, örökségét. Foglalkozásainkon, melyekre mindenkit szeretettel várunk, és mely egyéves együttdolgozást ölel majd fel két csoporttal, két egymást követő évben, nem csupán a magyar népi építészetről esik majd szó: megtanuljuk majd logikus sorba rakni az egyetemes művészettörténeti irányzatokat, és sokat  foglalkozunk szűkebb élőkörnyezetünk, Zsombó értékeinek felkutatásával is, megtanulva ezáltal együttműködni egy szűkebb közösség aktív tagjaiként. A meghívott előadók által tartott előadások rávilágítanak majd azokra az építészeti kérdéskörökre, melyek fontosak ahhoz, hogy tudatosan alakítsuk épített környezetünket: szó esik majd a hagyományos falukép pusztulásának jelenségéről és jelentőségéről, a környezettudatos építési módokról és kevésbé költséges válfajairól, a tudatos környezetalakításról, és nem felejtjük ki a fontos társművészeteket sem, a kertépítészetet a hagyományos falukép elfeledett növényeivel és a lakberendezést is érintjük, mellyel leginkább találkozik mindannyiunk élete folyamán. A gyerekek  bepillantást nyerhetnek az építőipar foglalkozásaiba, miközben kézügyességüket, térérzékelésüket és vizuális képességeiket is fejlesztik majd.

 

Bertáné Márta Edit - „FirkÁSZ” elektronikus újságírás foglalkozás vezetője

2006 óta tanítok Zsombón az általános iskolában matematikát és informatikát 4-8 osztályig.1992-ben végeztem a .Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar, matematika-technika szakán nappali tagozaton, ugyanitt 2006–ban diplomáztam számítástechnika tanári szakon levelező tagozaton. A tanári munkában is folyamatosan keresem a kihívásokat, ezért minden lehetőséget megragadok, hogy pályázatokban részt vegyek. Folyamatosan bővítem szakmai tudásom.

Az előző tanévekben TÁMOP projekt keretében tananyag fejlesztéssel foglalkoztam.

Mit is jelent nekem ez a projekt?

2006-ban Zsombóra kerülve egy lelkes, kreatív kis csapattal találtam szembe magam, akik újságírásra adták a fejüket és útjára indítottuk az iskola újságot, melynek 2 év alatt 8 száma jelent meg, közülük egy nyomtatásban a többi elektronikusan. Állandó rovatok mellett a kis újságíró palánták mindig újabb és újabb ötletekkel, cikk tervekkel álltak elő így az újságunk folyamatosan az éppen őket érdeklő témákkal bővült. Az elkészült cikkek formába öntése is nagyon érdekes feladatnak bizonyult. A két év alatt a gyerekek megismerkedtek a kiadványszerkesztés csínjával - bínjával, egyre színvonalasabb kivitelű munkákat készítettek.

A mostani pályázatot  kihívásnak tekintem, melynek során a modern média minden területére bepillantunk kicsit miközben a pályaorientáció is előtérbe kerül. Megismerkedünk a különböző kiadványszerkesztőkkel, multimédiás alkalmazásokkal, melyek a mai világban elengedhetetlen részei a mindennapoknak és a munkaerő piacon is előnyt jelent majd ismeretük. Szeretném az életen át tartó tanulás folyamatában a gyerekek első lépéseit segíteni, megtanítani őket arra, hogy nyissanak a világra, járjanak nyitott szemmel, jól szűrjék meg az információkat és asszimilálják azt a mindennapjaikba. Tudják esztétikus formába önteni gondolatikat, megismerjék az alkotás örömét.

 

Csányi Mónika – „FirkÁSZ” elektronikus újságírás foglalkozás vezetője

A Szegedi Tudományegyetemen diplomáztam művelődésszervezés - média szakon. 

Jelenleg az SZTE Bölcsészettudományi Karának hallgatója vagyok, kommunikáció -és médiatudomány mesterszakon.

Egyetemi éveim alatt olyan rendezvények szervezésében vettem részt, mint az Országos Közművelődési Konferencia vagy a Zentai Nyári Ifjúsági Játékok, valamint kezdő egyetemisták gólyatáborai.

Két évig dolgoztam a Tű Magazinnál, - mely a Juhász Gyula Pedagógusképző Kar hivatalos lapja - kezdetben mint újságíró,  később  korrektorként, olvasószerkesztőként. 

Szintén két évig voltam a KéMeK időszaki napilap szerkesztőségének tagja.

2011-ben és 2012-ben a tokaji Hegyalja Fesztivál sajtómunkatársaként dolgoztam a Tű Magazin, illetve a budapesti Antropos Kulturális Online Magazin révén. 

A médiával kapcsolatos tanulmányaim mellett kezdtem el komolyabban foglalkozni a fotográfiával, egyik kedves tanárom - az MTI fotóriportere - előadásainak hatására. Fotós ismereteimet szeptembertől újabb – szakirányú - képzésen szeretném fejleszteni.

2012.nyarán önkéntesként  a Szegedi Szabadtéri Játékokhoz kötődő munkám során betekintést nyertem a színházi fotózás világába is, mely csak egy szelete annak a világnak, amelybe az általam készített felvételek közreadásával szeretném beavatni az érdeklődőket.

Szeretném, ha az általam koordinált foglalkozások révén a diákok rálátnának az újságírás és a fotózás által nyújtott lehetőségekre, valamint mindennek jogi hátterére, történetére. 

Az elméleti-,  illetve gyakorlati órák alatt a média számos területének megismerése válik lehetővé, a nyomtatott sajtó szabályaitól a videó-készítés alapvető fortélyain át, a fotózás szépségéig.

Bízom benne, hogy a foglalkozásokon szerzett tapasztalatok során a diákok számára érdekessé, vonzóvá tudom majd tenni azt a területet, mely számomra nagyon kedves.