TAMOP "Válaszutak..." program zárása TÁMOP-3.2.3

2014-06-20

TAMOP

"Válaszutak..." program zárása
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0058

 

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében lehetőség nyílt az „Építő közösségek” 3.ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában c. pályázat keretében kidolgozott, két évet felölelő program megvalósítására..

A konstrukció közvetlen célja a közösségi intézmény alkalmassá tétele a kreatív iparral összefüggő tevékenységek, közösségek fenntartható működtetésére, az új tanulási formák alkalmazására, a környezeti nevelés elősegítésére a gyermek- és ifjúsági korosztály számára, a helyi értékeket hordozó területekhez kapcsolódóan előállított, a kompetenciafejlesztés végeredményét képző produktumok létrehozása.

 

József Attila Közösségi Ház és Könyvtár által 2012-ben benyújtott „Válaszutak…” c. pályázatának megvalósítására 19.482.293 Ft-ot nyert az intézmény, 100 %-os támogatási intenzitással...

"Válaszutak..." program zárása
TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0058

 

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében lehetőség nyílt az „Építő közösségek” 3.ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában c. pályázat keretében kidolgozott, két évet felölelő program megvalósítására..

A konstrukció közvetlen célja a közösségi intézmény alkalmassá tétele a kreatív iparral összefüggő tevékenységek, közösségek fenntartható működtetésére, az új tanulási formák alkalmazására, a környezeti nevelés elősegítésére a gyermek- és ifjúsági korosztály számára, a helyi értékeket hordozó területekhez kapcsolódóan előállított, a kompetenciafejlesztés végeredményét képző produktumok létrehozása.

 

József Attila Közösségi Ház és Könyvtár által 2012-ben benyújtott „Válaszutak…” c. pályázatának megvalósítására 19.482.293 Ft-ot nyert az intézmény, 100 %-os támogatási intenzitással.

A program kiemelten az általános iskolás korosztály számára valósított meg nem iskolarendszerű, az oktatást kiegészítő, használható és alkalmazható tudást megalapozó kompetenciafejlesztő műhelyfoglalkozásokat.
A projekt célja, hogy a közművelődés a helyi közösségek hagyományaira és igényeire, továbbá a mindenkiben fellelhető tehetségre alapozva korszerű, alkalmazható informális és nonformális úton megszerezhető, korlátlanul továbbfejleszthető tudást nyújtson az érdeklődők számára.
A tanórán kívüli műhelyek keretében a gyermekek nemcsak megismerkedtek a hagyományokkal, lehetőségekkel, de sikerült azok mestereivel is találkozniuk, érdeklődést ébreszteni bennük a tárgyalkotás, a kézművesség mesterfogásainak elsajátítása iránt, képessé válniuk a megtanult ismeretek gyakorlati alkalmazására, s így részesévé váltak a falu mai kor igényeinek is megfelelő értékmentő és értékteremtő munkájának.


A  projekt megvalósítási ideje 2012.szeptemberében kezdődött és 2014.júniusában megrendezendő – kiállítással egybe kötött - záró rendezvénnyel ért véget.

 

Megvalósult programok:
3 kreatív területen (kézműves, elektronikus sajtó, építészet) 4 foglalkozás-sorozat keretében (kosárfonás, gyöngyfűzés,  elektronikus sajtó, építészet) zajlottak kreatív műhelyfoglalkozások.

Foglalkozásonként a csoportvezetők:

Fűz-de” kosárfonó műhely: Farkas Zoltánné játszóházvezető/tanító

Igazgyöngy” gyöngyfűző műhely: Tóth-Kelemen Erzsébet gyöngyfűző mester

 „Firk-ÁSZ” elektronikus sajtó műhely: Csányi Mónika médiakommunikátor
"Kuckó" építész műhely: Kardos Imre építőmérnök


A két év alatt 102 gyermek vett részt a foglalkozásokon és sajátította el a program által biztosított ismereteket.

 A foglalkozások a résztvevők számára ingyenesek voltak, az eszközöket, felhasználandó anyagokat  a pályázati támogatásból biztosítottuk a gyermekek számára.


Bár a  programnak nem része, de sikerességét igazolja az is, hogy az elektronikus újságírás műhely résztvevői az idei évben ismét megmérethették magunkat az egyik legnagyobb magyarországi média pályázaton. 2014-ben 24. alkalommal írták ki az évente egy alkalommal megrendezett tehetségkutató pályázatot. A Firk-Ász média műhely csapatából több nebuló is készített pályázati anyagot, mellyel az "Év diákújságírója", illetve az "Év diákfotósa" kategóriákban indultak.
Már 2013-ban is szép eredményt értek el, de az idei évben sikerült az előző évet is túlszárnyalniuk. A két kategóriában összesen három díjat zsebeltek be a szakkör tagjai. Az országos "Év diákfotósa" kategóriában a 3.helyet sikerült elhozniuk általános iskolás kategóriában Bozsó Barbara 7.osztályos tanuló-, illetve az egyetemista kategóriában Csányi Mónika foglalkozásvezető jóvoltából, míg az "Év diákújságírója" kategóriában külön dicsérettel  tiszteletjegy járt az alapos munkáért cserébe Farkas Éva részére.


Néhány gondolat a program aktív résztvevőitől:


Farkas Zoltánné Nelli kosárfonás műhely vezető:
"Nehéz a legnagyobb élményt kiemelni. Számomra az egész program egy megvalósult álom! Látni a gyerekek büszke örömteli tekintetét egy-egy saját remekmű elkészítése után, vagy hallani a szülők elismerő, dicsérő szavait gyermekeik ügyessége láttán...".


Tóth-Kelemen Erzsébet gyöngyfűzés műhely vezető:
"Nagyon örvendek, hogy az itt élő gyermekeknek megtaníthattam a gyöngyfűzés alap- és haladó technikáit. Sokan otthon, családi körben is lelkesen gyakorolnak..."


Kardos Imre építész műhely vezető:

"Számomra fontos az emberközpontúság, a funkcionalitás. Az épületek adjanak biztonságérzetet, biztosítsanak kellemes környezetet... A "Kuckó"-s foglalkozások kis nosztalgiával fűszerezetten jelentettek nagy kalandot - jó érzés volt egy nagyon szép világba bevezetni az ifjú titánokat..."

Csányi Mónika elektronikus újságírás műhely vezető:
"Ami a legnagyobb kihívást jelenti a média területén belül: mindig újat adni klisék és elcsépelt témák nélkül. Olyan nincs ami mindenkinek tetszik, a szépet azonban szeretik nézni az emberek és kívánja a lelkük."


Csányiné Barna Klára programvezető:
"Régi és igaz megállapítás, hogy egy településnek nincs jövője, ha múltját nem ismeri. Az értékőrzés és értékteremtés céljait helyi szinten próbáltuk megteremteni,hiszen megfelelő alapok nélkül nincs mire építeni. A projekt keretében lépéseket tettünk azért, hogy a hagyományőrzés, az identitástudat növelése ne csak  hangzatos kifejezések, hanem valódi tartalommal bíró fogalmak legyenek."


Szeptembertől egyik kreatív műhely folytatódni fog - jelentkezni a Közösségi Házban lehet.
 

A foglalkozások menete, eseményei, élménybeszámolói,  a résztvevők bemutatkozása megtalálható a www.kultura.zsombo.hu honlapon.


Ezúton szeretném megköszönni a programban résztvevők nem könnyű, - sokszor áldozatot kívánó - gyakran  új kihívásokhoz is jól igazodó munkáját, a bennünket segítők háttértevékenységét! Hiszem azt, hogy nemcsak az átadott ismeretek, de az "átadók" hivatás-szeretete is értékteremtő lehet, s hogy több résztvevő gyermek viszi magával a lelkesedést, az elvégzett munka iránti alázatot, amit a programban résztvevő tudás-közvetítőktől kaptak.


Csányiné Barna Klára programkoordinátor

TAMOP zárórendezvény 2014.