A könyvtárról

KÖNYVTÁRHASZNÁLATI SZABÁLYZAT
 
A zsombói József Attila Közösségi Ház és Könyvtár könyvtára nyilvános könyvtár, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, aki a használat feltételeit elfogadja. A használók lehetnek: könyvtári tagok és könyvtárlátogatók.
A könyvtárlátogatók a következő alapszolgáltatásokat vehetik igénybe térítésmentesen a nyitvatartási idő alatt:

  • a könyvtár megtekintése,
  • tájékoztatás a könyvtárról, a gyűjteményről, a szolgáltatásokról és a könyvtári rendszerről,
  • nyomtatott dokumentumok helyben használata (könyv, újság).


A KÖNYVTÁR NYITVA TARTÁSA:

Hétfő: ZÁRVA

Kedd: 16:00-20:00

Szerda: 16:00-20:00

Csütörtök: 16:00-20:00

Péntek: 16:00-20:00

Szombat: 9:00-12:00A könyvtári tagság beiratkozáshoz kötött.

Könyvtári tagsággal igénybe vehető ingyenes szolgáltatások: kölcsönzés, könyvtárközi kölcsönzés, hosszabbítás, tájékoztatás.
 

BEIRATKOZÁS

Olvasójegyet felnőttek személyi igazolvánnyal, diákok, gyermekek csak jótállóval (18 éven felüli önálló kereső vagy nyugdíjas) válthatnak. A jótállónak be kell mutatnia személyi igazolványát, és alá kell írnia a jótállói nyilatkozatot.

Beiratkozáskor minden könyvtárhasználónak a következő személyes adatait kell közölnie és igazolnia: név, anyja neve, születési helye és ideje, lakcíme, személyi igazolványának vagy útlevelének száma. A foglalkozás és munkahely adatainak megadása statisztikai jellegű, nem kötelező.

A beiratkozó kötelezi magát a könyvtárhasználati szabályzat rá vonatkozó részeinek, a dokumentumkezelés szabályainak betartására, adatváltozásainak bejelentésére. Emellett sajátkezű aláírásával kötelezi önmagát arra, hogy a kölcsönzött dokumentumokat az olvasójegyben megjelölt időpontra visszaszolgáltatja.

Ezen az olvasójegyen szerepel a könyvtár neve, címe, telefonszáma, az olvasó könyvtári nyilvántartásának száma, neve, címe, az olvasójegy kiadásának ideje, valamint a műveletet végző könyvtáros kézjegye.

A beiratkozás egy évre szól, megújítása a saját személyi igazolvány, illetve diákigazolvány ismételt bemutatásával történik.

A könyvtár látogatásakor az olvasójegyet mindig magával kell hoznia a használónak.

 
KÖLCSÖNZÉS

A könyvtár dokumentum-állománya – a csak helyben használható rész kivételével – kölcsönözhető. Könyvből legfeljebb 6 db, újságból (folyóiratból) 10 db kölcsönözhető.

A kölcsönzési határidő könyveknél 3 hét, az újság 2 hétre vihető ki. Az újságok közül a heti legfrissebbek nem kölcsönözhetőek: leghamarabbi kölcsönzési lehetőség a könyvtár heti utolsó nyitva tartási napjának utolsó negyed órájában van lehetőség. A könyvek kölcsönzési határidejét – ha közben más nem jegyezte elő – legfeljebb 2 alkalommal lehet meghosszabbítani személyesen, telefonon (62/595-560) vagy e-mailben (konyvtar(kukac)zsombo(pont)hu). Az újságok kölcsönzési határideje nem hosszabbítható.

A könyvtári tag köteles az általa kikölcsönzött dokumentumot a megadott határidőre visszahozni. Ha ez mégsem történik meg, a kölcsönzési idő leteltét követően (egy hét türelmi idővel) dokumentumonként napi 25 Ft bírságot számolunk fel, melyről felszólító levélben értesítjük az olvasót.

 
ELŐJEGYZÉS

A kölcsönzésben levő keresett dokumentumok előjegyezhetők. A dokumentum beérkezéséről a könyvtár – telefonon vagy e-mailben – értesíti a könyvtári tagot.

 
KÖNYVTÁRKÖZI KÖLCSÖNZÉS

Könyvtárközi kölcsönzéssel biztosítjuk könyvtári tagjaink számára azokat a dokumentumokat, amelyek nem találhatóak meg a könyvtár saját állományában.

 
A KÖNYVTÁRHASZNÁLÓK KÖTELEZETTSÉGEI

A zsombói József Attila Közösségi Ház és Könyvtár könyvtárába beszerzett dokumentumok Zsombó vagyonát képezik, ennek megfelelően a közös vagyon használatáért minden könyvtárhasználó felelősséggel tartozik.


Kártérítési kötelezettség:

  • A könyvtár berendezéseit, eszközeit, dokumentumait köteles mindenki rendeltetés szerint használni, az okozott kárt megtéríteni.
  • A könyvtár sérelmére elkövetett magatartás a látogatás és a könyvtári tagság felfüggesztésével jár. A sértő magatartással szemben intézkedő könyvtáros hivatalos személynek minősül.
  • Ha a kölcsönző a dokumentumot elveszítette vagy megrongálta, akkor köteles ugyanazon mű ugyanazon kiadásának egy kifogástalan példányát a könyvtárnak beszolgáltatni. Ha a dokumentum beszerezhetetlen, a könyvtárat kártérítés illeti meg, amely az elveszett dokumentum aktuális beszerzési ára. Az elveszett könyv értékét a könyvtáros állapítja meg a bolti, vagy antikváriumi ár alapján.
  • A könyvtári tartozását nem rendező kölcsönző tagságát felfüggesztjük, amíg nem rendezi azt.


 
EGYÉB SZABÁLYOK

A könyvtárban a táskákat és kabátokat kötelező a fogasokon tárolni. Az értékek külön kérésre biztonságba helyezhetők a könyvtárosoknál. A táskákban és kabátokban hagyott értékekért felelősséget nem vállal a könyvtár.

A könyvtári szabályok megsértőitől a kölcsönzési, illetve a helyben használati jogot megvonhatja a könyvtáros, illetve a Közösségi Ház igazgatója.


REKLAMÁCIÓ

A könyvtárhasználó észrevételeivel és panaszaival jogorvoslatért a könyvtároshoz, a Közösségi Ház igazgatójához, valamint a Polgármesteri Hivatalhoz fordulhat.