TAMOP-3.2.3

TÁMOP-3.2.3/A-11/1-2012-0058

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében lehetőség nyílt az „Építő közösségek” 3.ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában c. pályázat keretében kidolgozott, két évet felölelő program pályázatként történő benyújtására a kiíró szervezet felé.

A konstrukció közvetlen célja az intézmények alkalmassá tétele a kreatív iparral összefüggő tevékenységek, közösségek fenntartható működtetésére, az új tanulási formák alkalmazására, a környezeti nevelés elősegítésére a gyermek- és ifjúsági korosztály számára, a helyi értékeket hordozó területekhez kapcsolódóan előállított, a kompetenciafejlesztés végeredményét képző produktumok létrehozása.

 

A József Attila Közösségi Ház és Könyvtár által benyújtott „Válaszutak…” c. pályázat tartalma pozitív elbírálásban részesült, melynek következtében a tervezett program megvalósítására 19.482.293 Ft-ot nyert az intézmény, 100 %-os támogatási intenzitással.

A program kiemelten az általános iskolás korosztály számára valósít meg nem iskolarendszerű, az oktatást kiegészítő, használható és alkalmazható tudást megalapozó kompetenciafejlesztő műhelyfoglalkozásokat. 
A projekt célja, hogy a közművelődés a helyi közösségek hagyományaira és igényeire, továbbá a mindenkiben fellelhető tehetségre alapozva korszerű, alkalmazható informális és nonformális úton megszerezhető, korlátlanul továbbfejleszthető tudást nyújtson az érdeklődők számára. 
A tanórán kívüli műhelyek keretében a gyermekek nemcsak megismerkednek a hagyományokkal, lehetőségekkel, de sikerül azok mestereivel is megismertetni őket, érdeklődést ébreszteni bennük a tárgyalkotás, a kézművesség mesterfogásainak elsajátítása iránt, képessé válnak a megtanult ismeretek gyakorlati alkalmazására, s így részesévé válnak a falu mai kor igényeinek is megfelelő értékmentő és értékteremtő munkájának.


A tervezett projekt megvalósítási ideje: 2012.szeptember 01 - 2014. 06.30.

A foglalkozások heti 2 alkalommal zajlanak a megújult közösségi ház klubhelyiségeiben.

A program szeptember második felében kezdődik és május végén zárul, kivéve a média műhelyt, akiknek még lesz feladatuk június elején is.

A kapott támogatás magában foglalja a foglalkozások anyag- és eszközszükségletét, a foglalkozásvezetők díját, valamint a kötelezően megvalósítandó kiegészítő programok képviselőinek tiszteletdíját (pályaorientációs tanácsadó által biztosított tréning, kreatív ipar mestereinek tájékoztatója-, gyakorlati bemutatója (népművész, gyöngyfűző mester, kosárfonó mester, építészek, média szakemberek), továbbá a gyermekek alkotásait bemutató záró kiállítás költségeit, a programok honlapon való folyamatos megjelenítésének költségeit.


Tervezett programok:

3 kreatív területen (kézműves, építészet, elektronikus sajtó) 4 foglalkozás-sorozat (kosárfonás, gyöngyfűzés, építészet, elektronikus sajtó) 2 tanévben történő megvalósítása.

Foglalkozásonként a csoportvezetők:

Fűz-de” kosárfonó műhely: Farkas Zoltánné játszóházvezető/tanító

Igazgyöngy” gyöngyfűző műhely: Tóth-Kelemen Erzsébet gyöngyfűző mester

Kuckó” építészeti műhely: Kardos Imre építészmérnök

Firk-ÁSZ” elektronikus sajtó műhely:

Csányi Mónika művelődésszervező/médiakommunikátor

A foglalkozások a résztvevők számára ingyenesek, az eszközöket, felhasználandó anyagokat (fűzvessző, peddignád,  gyöngyök, makettek anyagai, fotózás kellékei, stb.) a pályázati támogatásból biztosítjuk a gyermekek számára.

Jelentkezni a Közösségi Házban (kultura@zsombo.hu) vagy a foglalkozásvezetőknél lehet.

A foglalkozások menete, eseményei, élménybeszámolói,  a résztvevők bemutatkozása nyomon követhető a www.zsombo.huhttps://sites.google.com/site/epitokoezoessegek/  honlapokon.